کـاوش تــازه ها
ورود کاربران
ارتقـای حساب
بارگذاری فایل های بزرگتر، آمار و اطلاعات بیشتر، امکانات و ویژگی های بیشتر
امکانات
استاندارد
پیشرفته
فضای کل
200 MB
1 GB
کل فضای که مجاز به بارگذاری هستید.
حجم آهنگ
10 MB
50 MB
حجمی که برای بارگذاری هر آهنگ مجاز هستید.
آمـار اولیه
بله
بله
تعداد پخش، پسندها و نظرات
آمـار پیشرفته
خیر
بله
خواهید دانست چه کسانی در حال شنیدن آهنگ های شما هستند و در کدام کشور آهنگ های شما بیشتر پخش شده است.
نشان پلن پیشرفته
خیر
بله
نشان پلن پیشرفته در حساب کاربری شما ظاهر خواهد شد.